Ενδεικτικό στοιχείο

ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΜΙΚΡΗ

Δείτε την λίστα με τις διαθέσιμες συσκευασίες μας:
Καθαρισμός
Κωδικός: 328.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

05.429

6975

Χ

Χ

60 λεπτά

45

Όχι

Όχι